Do korzystania z systemu ADONIS (ADONIS:Community Edition, ADONIS Starter Edition i ADONIS Enterprise Edition) wymagana jest jedynie przeglądarka internetowa wspierająca HTML 5 i dostęp do internetu. System ADONIS wspiera następujące przeglądarki internetowe:

• Internet Explorer wersja 10 lub wyższa (rekomendowana wersja 11 lub wyższa ). • Mozilla Firefox wersja 6 lub wyższa. • Google Chrome wersja 28 wyższa. • Mac i Safari na IPad (iOS 8 lub wyższy).