ADONIS Enterprise Edition oferuje dwa rodzaje licencji dla projektanta procesów:

  • Licencje projektanta nazwane, gdzie każda licencja jest przypisana do konkretnego użytkownika
  • Licencje projektanta pływające, gdzie każda licencja jest współdzielona i może być używana jedocześnie przez kilku użytkowników

Masz pełną swobodę wyboru między licencjami nazwanymi i pływającymi, możesz także wybierać między oboma typami licencji jednocześnie, w zależności od własnych potrzeb.