Bez względu na okoliczności, Twoje dane zawsze będą należały do Ciebie. Po anulowaniu subskrypcji na system ADONIS, Twoje dane będą dostępne w dwóch powszechnie używanych formatach: jako plik XML zawierający wszytkie dane repozytorium lub jako gotowy do użycia pakiet HTML.

Po wygaśnięciu lub usunięciu Twojego konta ADONIS Community Edition, wszystkie Twoje modele zostaną udostępnione jako link do pobrania. Link do pobrania pozostanie aktywny przez 365 dni, po czym zostanie usunięty automatycznie. Dane klientów systemu ADONIS w wersjach profesjonalnych, będą przechowywane przez dodatkowe 6 miesięcy, w razie ponownej aktywacji konta.