Twoja subskrypcja rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia i trwa dokładnie jeden miesiąc (kończy się dokładnie jeden dzień, przed tym samym dniem następnego miesiąca, o godzinie 23:59, np. od 15 lipca do 14 sierpnia lub od 15 sierpnia do 14 wrz

Twoja subskrypcja będzie automatycznie kontynuowana przez kolejny miesiąc, jeśli nie zostanie anulowana w odpowiednim czasie. Aby anulować subskrypcję, należy złożyć rezygnację jeden (1) tydzień przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.