ADONIS Community Edition jest darmową platformą do modelowania procesów, w której użytkownicy tworzą społeczność, dzięki której możliwe jest dzielenie się pomysłami i wskazówkami, a także szukanie pomocy. Ważne jest, aby każdy członek odgrywał istotną rolę w tej społeczności. Grypa BOC zapewnia platformę dla społeczności, na stronie LinkedIn: ADONIS – BPM Community, gdzie każdy może wymieniać się radami i opiniami na temat narzędzia.

Ponadto, zakładka Pomoc w systemie ADONIS:CE, zawiera najbardziej wartościowe treści dla całej społeczności Community Edition. Dostępne są samouczki, przykładowe modele, obszerna dokumentacja dotycząca funkcjonalności narzędzia. Aby dodać opinię na temat możliwości, użyteczności lub wydajności systemu ADONIS Community Edition, kliknij w Prześlij opinię na górnym pasku nawigacyjnym.