ADONIS 15.0: Współpraca w ramach BPM na zupełnie nowym poziomie!

Dzięki dokładnemu doborowi funkcji dotyczących współpracy w systemie ADONIS, najnowsza wersja całkowicie zmienia dla wszystkich użytkowników wrażenia dotyczące interakcji między nimi i sprawia, że zaangażowanie różnych interesariuszy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek!