Opracowanie Gartnera stanowi podsumowanie badania rynku narządzi EBPA w kontekście najczęściej wykorzystywanych scenariuszy użycia oraz dostępności w poszczególnych narzędziach funkcjonalności umożliwiających realizację tych scenariuszy przez użytkowników.

Udział w tym prestiżowym badaniu jest potwierdzeniem ciągłej dominacji systemu ADONIS w kluczowych dla użytkowników obszarach funkcjonalnych:

  • Wsparcie cyfrowej transformacji poprzez wypełnienie luki między strategią a jej realizacją.
  • Optymalizacja procesów biznesowych poprzez modelowanie i analizę
  • Ocena wpływu planowanych lub wdrażanych zmian poprzez połączenie modeli procesów z Architekturą Korporacyjną
  • Symulacja i przygotowanie procesów do funkcjonowania organizacji zgodnie z koncepcją DigitalOps.

Tobias Rausch, odpowiedzialny w Grupie BOC za rozwój systemu ADONIS, komentuje: „Konsekwentnie, przez ponad dwie dekady, naszym głównym celem jest dostarczanie wyjątkowych narzędzi, które umożliwiają i przyspieszają transformację biznesową. Wierzymy, że czterokrotne wyróżnienie BOC w tym raporcie odzwierciedla nasze przywództwo w dziedzinie EBPA i podkreśla kluczową rolę ADONIS w pomaganiu setkom firm na całym świecie w prosperowaniu dzięki zmianom”.

Chcesz dowiedzieć się, dlaczego ADONIS jest najlepszym narzędziem klasy EBPA?

System ADONIS to flagowy produkt i narzędzie do zarządzania oraz analizy procesów biznesowych Grupy BOC. W pełni przeglądarkowy, najnowocześniejszy pakiet do zarządzania, którego istotą jest koncepcja BPM wzbogacona o wiodące metody i frameworki, aby umożliwić organizacjom na całym świecie zarządzanie stale zmieniającą się złożonością przedsiębiorstwa cyfrowego.

Gartner “Market Guide for Enterprise Business Process Analysis Tools”, Marc Kerremans, Tushar Srivastava, 25 stycznia 2022 r.

Zastrzeżenie firmy Gartner

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i jest używany w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Gartner nie popiera żadnego dostawcy, produktu ani usługi przedstawionej w jego publikacjach badawczych i nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze Gartnera składają się z opinii organizacji Gartner’s Research & Advisory i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenia faktów. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Share This Story!

Subscribe to our free newsletter

Expert articles on trending topics, monthly information on our free webinars & announcements of new product versions.